Dow Jones dẫn đầu Nikkei hỗn hợp 225 và ASX 200, DBS tăng Straits Times

Dow Jones dẫn đầu Nikkei hỗn hợp 225 và ASX 200, DBS tăng Straits Times

Hiện tại, Dow Jones đã có thể duy trì thành công đà tăng trưởng bằng cách công bố kế hoạch dài hạn đầu tư vào cổ phiếu của mình bằng đồng Yên Nhật (JPY), cổ phiếu Nhật Bản, cổ phiếu Trung Quốc, cổ phiếu Úc và Châu Âu. Mục tiêu của nó là trở thành nhà cung cấp tin tức chứng khoán hàng đầu thế giới.

Dow Jones đã công bố một khoản đầu tư khổng lồ khoảng 250 triệu đô la vào mỗi lần chọn cổ phiếu Nhật Bản của mình, cổ phiếu Nhật Bản đã được các nhà phân tích chọn là cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong mỗi thời kỳ. Mục tiêu là hạ giá đồng yên Nhật so với đô la Mỹ.

Khoản đầu tư chủ yếu sẽ được thực hiện trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, nhưng cũng có thể trên các sàn giao dịch khác, bao gồm cả NASDAQ. Nó đã thành lập một đơn vị nghiên cứu để đảm nhận việc nghiên cứu các cổ phiếu Nhật Bản của mình.

Kế hoạch đầu tư liên quan đến việc đầu tư vào cổ phiếu Nhật Bản đã được xác định là bị định giá thấp. Một trong những mục tiêu của nó là xác định các cổ phiếu có khả năng hoạt động tốt theo thời gian. Điều này có thể giúp nó phát triển bộ chiến lược của riêng mình để phân tích và lựa chọn những cổ phiếu có tiềm năng tăng giá tốt.

Khoản đầu tư này cũng sẽ bao gồm các khoản đầu tư vào các nhà tài chính lớn của Nhật Bản. Mục tiêu là tăng cường đầu tư vào trái phiếu Nhật Bản. Dow Jones có khả năng phát triển một sản phẩm mới cung cấp cho khách hàng khả năng giao dịch chứng khoán Nhật Bản mà không nhất thiết phải giao dịch đồng yên Nhật.

Dự kiến, sản phẩm mới này sẽ có thể cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin về tình hình hoạt động của chứng khoán Nhật Bản. Trên thực tế, việc sử dụng ETF hoặc quỹ giao dịch trao đổi có thể không cần thiết đối với sản phẩm mới này vì nó được cho là có thể cung cấp dữ liệu về hoạt động của chứng khoán Nhật Bản.

Khoản đầu tư này dự kiến ​​sẽ có tác động đến thị trường Nhật Bản vì các công ty Nhật Bản được đánh giá thấp trên thị trường. Nhiều nhà phân tích cho rằng các công ty này đã bị định giá thấp vì giá trị của đồng Yên quá thấp.

Khoản đầu tư này cũng sẽ làm tăng quy mô thị trường Nhật Bản về khối lượng. Điều đó có nghĩa là khối lượng cổ phiếu giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo có thể sẽ tăng lên và do đó là số lượng giao dịch hàng ngày.

Có thể khoản đầu tư này sẽ dẫn đến việc tăng số lượng cổ phiếu giao dịch trên sàn chứng khoán Tokyo. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, hiệu quả của khoản đầu tư này sẽ là tăng số lượng cổ phiếu được giao dịch trên các sàn giao dịch thứ cấp của Nhật Bản.

Điều này là do khối lượng giao dịch sẽ nhiều hơn những gì cần thiết cho thị trường Nhật Bản. Số lượng thương nhân trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, dưới hình thức các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, sẽ tăng lên.

Cũng có thể khoản đầu tư này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của nền kinh tế Nhật Bản vì Dow Jones là một trong những công ty lớn nhất trên thị trường Nhật Bản. Khoản đầu tư sẽ cung cấp cho nhóm đầu tư cơ hội tiếp cận với một số lượng lớn các bên tham gia thị trường ngoại tệ.

Điều quan trọng cần lưu ý là kế hoạch đầu tư này sẽ có tác động đến cách thức vận hành thị trường trong nền kinh tế Nhật Bản. Trong trường hợp của Nhật Bản, công ty có thể có tác động đáng kể đến cách nền kinh tế Nhật Bản tiến hành kinh doanh.

Có khả năng công ty có thể thay đổi cách thức giao dịch của các công ty Nhật Bản trên thị trường các nước khác. Ví dụ, đồng yên của Nhật Bản sẽ bị ảnh hưởng và sẽ không hoạt động tốt ở các thị trường khác như Mỹ và châu Âu.