Thông tin thú vị

Các biện pháp biến động của GBP giảm xuống mức thấp trong 15 tháng

Hãy nhớ rằng, nó không phải là biến động mà không có cả hai mặt tích cực và tiêu cực. Biến động thấp không thể được đảm bảo. Biến động ngụ ý ở phía đối diện không giảm chính xác cùng mức độ bằng hiện vật. Biến động thấp nhận ra là một phần khá […]

Read More

Eurozone có không gian tài chính lên tới 1,7% GDP ABN AMRO

Nhu cầu mạnh mẽ được thúc đẩy bởi lãi suất thấp, cùng với sự tăng trưởng tài chính mạnh mẽ. Không giống như Đức, thị trường nhà ở vương quốc thống nhất về cơ bản là một nhà máy bong bóng. Nền kinh tế công nghiệp được coi là một hệ thống năng suất cao, […]

Read More