admin

Eurozone có không gian tài chính lên tới 1,7% GDP ABN AMRO

Nhu cầu mạnh mẽ được thúc đẩy bởi lãi suất thấp, cùng với sự tăng trưởng tài chính mạnh mẽ. Không giống như Đức, thị trường nhà ở vương quốc thống nhất về cơ bản là một nhà máy bong bóng. Nền kinh tế công nghiệp được coi là một hệ thống năng suất cao, […]

Read More